www.anseotal.org.uk

An Seotal - The Gaelic Terminology Database

www.anseotal.org.uk

Site title of www.anseotal.org.uk is An Seotal - The Gaelic Terminology Database

IP address is 54.76.137.192 on Apache-Coyote/1.1 server works with 16 Kb Html size. The charset for this site is utf-8

Web site description for anseotal.org.uk is Mìneachadh Gràmair © 2007 - 2015 Stòrlann Nàiseanta Na Gàidhlig | Riaghailtean Cleachdaidh Agus Cunnraidhean Ruigsinneachd | Poileasaidh Dìomhaireachd | Fios Thugainn. Facal An Latha Tweets By @Anseotal Cuspairean Ealain Eòlas Gnothachais Coimpiutaireachd Coitcheann Cruinn-Eòlas Eachdraidh Eaconamas Dachaigh Cànan Matamataig Nuadh-Eòlas Ceòl Eòlas Pearsanta Is Sòisealta Eòlas Corporra Eòlas Creideimh Is Moraltachd Saidheans Teicnigeachd Gan Sireadh Tric Gàidhlig Beurla Bogsa A-Steach Eachdraidh Gabhail Brath Air Gaol Lus Soidhne @ Comas Eilean Criostal-Eòlas Cruthaich History Inbox Capacity Exploitation Plant Love At Sign Equal Twelve Compose Molaidhean A Bheil Briathrachas A Dhìth Oirbh, No A Bheil Beachd Agaibh Air Eadar-Theangachadh? Leig Fios Thugainn! Mol Facal Facal Na Thràth Cha Sgeul Rùin E Is Fios Aig Triùir Air It Is No Secret When Three Know It Dealbh: Flickr Mìneachadh Gràmair Coimhead Ri Liosta Den Bhriathrachas Gràmair A Th' Air A Chleachdadh Anns An Stòr-Dàta Seo

Web Site ─░nformation for anseotal.org.uk

 • Site Title : An Seotal - The Gaelic Terminology Database
 • Keywords : airDachaigh, Cuspairean, Eachdraidh, tha, Briathrachais, Coimpiutaireachd, Coitcheann, Eaconamas, Ealain, Corporra, Creideimh, Moraltachd, Gnothachais, Pearsanta, Matamataig, Saidheans, Teicnigeachd, Fios, thugainn, agus, anns, Facal, bheil, fios, Seotal,
 • Charset : utf-8
 • Extension : uk
 • Site Language : en
 • Site Code Types : css,style,
 • Compress Html Size : 14 Kb
 • Html Size : 16 Kb
 • Html Text Size : 3 Kb
 • Html Version : html3
 • Not Recommended Tags : header, footer
 • Site Host : anseotal.org.uk
 • Site Server : Apache-Coyote/1.1
 • Ip Address : 54.76.137.192

Statistics of Analytics

Browser Statistics

Which Browsers send more visitors to anseotal.org.uk

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Chrome56.49 %92.45 %52.13 %72.04 %1.43 %00:01:10
Safari12.65 %87.08 %10.62 %77.39 %1.34 %00:01:24
Firefox6.76 %93.91 %6.79 %75.79 %1.7 %00:01:25
UC Browser5.27 %83.84 %4.72 %83.72 %1.23 %00:01:01
Opera Mini4.58 %84.23 %4.69 %72.6 %1.11 %00:01:02
Android Browser3.79 %81.05 %3.93 %75.92 %1.75 %00:01:15
Internet Explorer3.3 %82.18 %2.76 %83.81 %1.68 %00:01:26
Opera1.95 %86.1 %1.96 %80.23 %1.12 %00:01:22
Edge1.76 %88.06 %1.45 %73.72 %1.52 %00:01:28
YaBrowser1.13 %90.52 %1.1 %71.04 %1.32 %00:00:56

MobileDevices Statistics

Which mobile devices are being used more often for anseotal.org.uk

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Apple iPhone16.11 %86.88 %15.94 %80.26 %1.74 %00:01:00
Apple iPad9.96 %92.1 %7.19 %80.43 %1.51 %00:01:17
Samsung SM-G935A Galaxy S7 Edge4.47 %86.17 %3.01 %79.37 %1.63 %00:01:28
Samsung SM-N910V Galaxy Note 43.07 %82.3 %3.07 %76.67 %1.24 %00:01:03
Samsung SM-N920T Galaxy Note 53.85 %89.37 %2.69 %83.87 %1.61 %00:01:23
Samsung SM-N9005 Galaxy Note 32.78 %84.78 %2.85 %79.09 %1.47 %00:00:51
Samsung SM-G925A Galaxy S6 Edge2.22 %90.65 %2.28 %84.81 %1.39 %00:01:14
Lenovo A60002.44 %88.58 %1.95 %84.22 %1.17 %00:00:56
Samsung SM-J700H Galaxy J72 %83.08 %1.64 %77.19 %1.5 %00:01:21
Samsung SM-G925F Galaxy S6 Edge1.59 %92.41 %2.14 %82.91 %1.7 %00:01:12
Samsung SM-G920T Galaxy S61.28 %89.47 %1.22 %73.43 %1.75 %00:01:07
Samsung SM-J700F Galaxy J71.28 %80.91 %1.32 %81.78 %1.61 %00:01:20
Google Nexus 60.83 %80.72 %1.36 %79.36 %1.57 %00:00:57
Samsung SM-G900F Galaxy S50.65 %85.54 %0.66 %84.2 %1.27 %00:01:14
Samsung GT-S5360 Galaxy Y0.67 %86.11 %0.44 %78.46 %1.13 %00:00:58

MobileOverview Statistics

From which platform more visitors are coming

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Mobile55.62 %89.5 %67.74 %84.82 %1.65 %00:01:00
Desktop36.23 %83.96 %20.49 %70.25 %1.47 %00:01:10
Tablet8.15 %82.77 %11.77 %71.75 %1.16 %00:01:07

Location Statistics

Visitor rates from Countries

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
India26.91 %81.5 %26.24 %72.43 %1.58 %00:01:03
United States9.06 %90.61 %9.73 %70.64 %1.75 %00:01:04
Libya5.43 %91.37 %5.57 %72.62 %1.55 %00:01:00
Colombia4.53 %90 %5.5 %72.19 %1.28 %00:01:20
Switzerland5.18 %86.99 %4.32 %80.67 %1.67 %00:01:09
Sudan4.74 %84.84 %4.48 %74.79 %1.45 %00:00:52
Singapore4.46 %88.02 %4.37 %72.19 %1.36 %00:01:18
Albania3.8 %84.51 %3.79 %71.64 %1.71 %00:01:00
Trinidad & Tobago3 %83.37 %2.57 %76.32 %1.5 %00:01:24
Kenya2.48 %93.68 %2.56 %71.73 %1.71 %00:01:13
Lithuania2.34 %93.49 %2.75 %72.2 %1.24 %00:01:01
United Arab Emirates1.64 %93.41 %2.5 %83.38 %1.14 %00:01:16
Japan1.32 %87.41 %1.72 %84.16 %1.26 %00:01:04
Czech Republic0.89 %89.2 %1.61 %83.77 %1.24 %00:01:29
Slovakia0.96 %87.92 %0.48 %77.48 %1.17 %00:00:59

Language Statistics

Display rate by Language

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
en-us49.25 %93.11 %46.09 %80.79 %1.23 %00:01:18
en-gb13.56 %93.43 %9.08 %78.75 %1.59 %00:01:24
ru5.33 %81.93 %5.44 %81.9 %1.27 %00:00:57
el4.72 %93.69 %4.55 %83.37 %1.3 %00:01:17
fr-be4.06 %87.41 %4.48 %74.96 %1.25 %00:01:17
hr4.36 %81.69 %4.35 %73.87 %1.41 %00:01:28
cs3.3 %93.54 %3.86 %76.49 %1.17 %00:00:58
bg-bg3.48 %80.55 %3.35 %83.35 %1.37 %00:01:16
fr-ca2.84 %89.18 %2.69 %76.55 %1.45 %00:01:25
es-la2.46 %87.36 %2.35 %77.1 %1.22 %00:01:08
sl1.86 %92.5 %2.14 %81.91 %1.26 %00:01:29
hu1.51 %86.56 %1.73 %72.83 %1.42 %00:01:27
zh-cn1.37 %93.81 %1.35 %82.54 %1.1 %00:01:23
nb0.99 %90.16 %1.13 %84.09 %1.15 %00:01:19
sr0.6 %87.83 %0.79 %83.75 %1.62 %00:00:55

Html Attributes Statistics

Statistics of Html Attributes

Html attributes and total usage

Attributes Using Count
class 63
role 4
src 2
width 1
height 1
alt 2
href 74
id 5
type 1
name 1
data-widget-id 1
data-toggle 2

Ip Address Statistics

Information About IP Address

ip 54.76.137.192
country_code IE
country_name Ireland
region_code L
region_name Leinster
city Dublin
zip_code
time_zone Europe/Dublin
latitude 53.3331
longitude -6.2489
metro_code 0

Response Headers

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

Transfer-Encodingchunked
Content-Typetext/html;charset=UTF-8
DateTue, 01 Nov 2016 03:21:30 GMT
Set-CookieJSESSIONID=515161C27DB0639E90AC160CA92D5833; Path=/; HttpOnly
ServerApache-Coyote/1.1

H Tags

Site Html H Tags

Using H Tags and Total usage

h1 Fàilte chun 'An Seotal' - an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig
h2 Facal an Latha
Cuspairean
Gan sireadh tric
Molaidhean
Facal na thràth
Mìneachadh gràmair
h3 Cuimsean agus Amasan

Dns Records

Information of Dns Records

Dns Records tells us about your web site's ip address, mx record and dns information.

host anseotal.org.uk
class IN
ttl 14399
A Records are the most basic type of DNS record and are used to point a domain or subdomain to an IP address.
type A
ip 54.76.137.192
host anseotal.org.uk
class IN
ttl 14400
NS records from anseotal.org.uk's nameservers
type NS
target ns2.hosteurope.com
host anseotal.org.uk
class IN
ttl 14400
type NS
target ns.hosteurope.com
host anseotal.org.uk
class IN
ttl 14400
SOA record is a Start of Authority. All domain need a Start of Authority. SOA record includes the detail : Serial number, Expire time, retry, primary and secondary name servers
type SOA
mname ns.hosteurope.com
rname hostmaster.anseotal.org.uk
serial 2007081003
refresh 86400
retry 3600
expire 1209600
minimum-ttl 14400
host anseotal.org.uk
class IN
ttl 14400
MX is mean "Mail exchanger record" and Mx Records of anseotal.org.uk tell us name servers are:
type MX
pri 10
target www.anseotal.org.uk